Konfigurace nožů

Plošné mulčovače McConnel řady SR jsou dodávány s možností výběru ze tří různých konfigurací nožů, což zákazníkům umožňuje specifikovat stroj tak, aby vyhovoval konkrétním úkolům, jako je mulčování plodin nebo posklizňových zbytků.

Všechny konfigurace využívají volně se otáčející nože, které při mulčování nadzvedávají plodinu a zajišťují, že žádný materiál nezůstane nezmulčovaný.

Stroje SR15 a SR 420 lze specifikovat se dvěma, třemi a čtyřmi noži, zatímco stroje SR460, SR620 a SR 820 jsou dodávány s možností výběru konfigurace se dvěma, třemi, čtyřmi nebo šesti noži.